Despre noi Produse Promoþie Cerere preþ Contact Familia Kabdebo

    Kabdebó-Tip S.R.L. este o societate mixtã românã-maghiarã fondatã în anul 1994, având ca asociaþi pe András Zoltán, Orbán Kabdebó Levente ºi András Levente.
Lucrãm cu zece angajaþi.
    Domeniul principal de activitate este tiparul offset ºi digital precum ºi lucrãrile auxiliare aferente: biguire, perforare, numerotare, îndoire, lipire, capsare, spiralare, rutujirea colþurilor, ºtanþare etc.
Avem patru maºini de tipãrit offset în coli:
     - Heidelberg GTO 52V - format B3, 4 culori
     - Heidelberg GTO 52ZP - format B3, 2 culori
     - Heidelberg GTO 46 - format A3, 1 culoare
     - Itek 950 - format B4, 1 culoare
Toate cele patru maºini pot fi folosite la realizarea tiparelor de înaltã calitate. La nevoie, prin combinarea corespunzãtoare a maºinilor, putem sã tipãrim 5-6 sau mai multe culori pe aceaºi suprafaþã. Avem o experienþã de mai mulþi ani în domeniul pregãtirii tipografice. Executãm fotografiere, proiectare graficã ºi separaþie de culori chiar ºi pentru comenzile cele mai exigente.
   Pentru copiere ºi tipar digital color folosim maºini Konica-Minolta Bizhub C452 ºi C352. Multiplicãrile alb-negru în cantitãþi mici facem cu o maºinã Konica-Minolta 223.

Kabdebo

Kabdebo

Kabdebo

 
© 2010 kabdebo.ro | design by Modern Visual Graphics | programed by Lokopi Web