Despre noi Produse Promoþie Cerere preþ Contact Familia Kabdebo

  La comandã în orice tiraj cu termen de execuþie scurt:
    Pliante,  prospecte,  afiºe,  etichete,  cãrþi,  reviste, caiete,
    vederi,  calendare,  foi  cu antet,  mape,  plicuri  cu antet,
    cãrþi  de  vizitã,  invitaþii,  necrologuri  etc.
    Folosim hârtie offset (55-160 g/mp), hârtie dublu cretatã (matã sau lucioasã
    80-350 g/mp), carton duplex (cu spate gri sau alb), hârtie autoadezivã,
    hârtie autocopiativã

Vindem din stoc oricând:
    Peste 100 tipuri de imprimate tipizate tipãrite pe hârtie offset sau autocopiativã
    Hârtie xerox (format A4 ºi A3), hârtie de scris (format A4, 55 g/mp)
    Carton duplex tãiat la formatul cerut de client
    Dosare (cu ºinã, mapã, încopciat) din carton

Servicii:
    Fotografiere digitalã, proiectare graficã
    copiere color ºi alb-negru
    tipãrire digitalã în cantitãþi mici
    spiralare


Kabdebo

Kabdebo

Kabdebo

Kabdebo

 
© 2010 kabdebo.ro | design by Modern Visual Graphics | programed by Lokopi Web